HOE OM DIE VERKOOPPRYS VAS TE STEL MET DIE KOOP OF VERKOOP VAN ‘n KLEIN BESIGHEID

ESTATE PLANNING FOR YOUNG ADULTS
February 4, 2015
HOW TO DETERMINE THE SELLING PRICE WHEN BUYING OR SELLING A SMALL BUSINESS
February 26, 2015

HOE OM DIE VERKOOPPRYS VAS TE STEL MET DIE KOOP OF VERKOOP VAN ‘n KLEIN BESIGHEID

Dit is moeilik om die verkoopprys van ‘n klein besigheid vas te stel, aangesien sodanige waardasie baie subjektief is. Wanneer u ‘n klein besigheid wil koop, wil u so min as moontlik daarvoor betaal, en indien u die verkoper is, wil u die hoogste moontlike prys daarvoor hê. Uiteindelik moet die koper en verkoper mekaar dus iewers in die middel ontmoet rakende die prys en waarde van die klein besigheid.

Die verkoper van ‘n klein besigheid is dikwels emosioneel aan die besigheid verbind. Emosies kan egter nie in berekening gebring word tydens die waardasieproses van die besigheid nie.

Daar is ‘n aantal waardasiemetodes wat gebruik kan word in die waardering van ‘n klein besigheid. Dit is raadsaam om meer as een metode, selfs almal wat hieronder genoem word, te gebruik ten einde die akkuraatste moontlike waardasie van die besigheid te verseker.

Die waarde van ‘n klein besigheid kan bereken word deur die volgende metodes te gebruik:

Algemene reël

Die algemene reël is ‘n vinnige berekening wat ‘n goeie manier is om ‘n idee te kry van ‘n besigheid se waarde. Dit kan egter nie die enigste metode wees wat gebruik word nie, aangesien dit slegs ‘n baie breë aanduiding gee van die waarde van die klein besigheid.

Die verkoopprys word bereken as die jaarlikse positiewe kontantvloei van die klein besigheid vermenigvuldig met 4.

Likwidasiewaarde

Die likwidasiewaarde gee ‘n aanduiding van wat die klein besigheid werd sou wees indien die eienaar verplig is om die deure te sluit en al die bates binne minder as 12 maande te verkoop.

Om die likwidasiewaarde te bepaal, word die totale laste van die besigheid se totale bates afgetrek.

Toekomswaarde

Die toekomswaarde formule bepaal die huidige waarde van ‘n klein besigheid met inagneming van huidige inkomste en ‘n geskatte toekomstige groeipersentasie, en word bereken vir ‘n sekere tydperk, bv. vir die volgende drie jaar.

Die huidige waarde van inkomste wat deur ‘n klein besigheid gegenereer word, word vermenigvuldig met die geskatte groeipersentasie. Die geskatte groeipersentasie is baie subjektief en gebaseer op ‘n aantal veranderlike aannames. Oor die algemeen word die toekomswaarde metode nie beskou as ‘n betroubare manier om ‘n akkurate refleksie van die waarde van ‘n klein besigheid te bepaal nie.

Inkomste-veelvoud

Die waarde van ‘n klein besigheid word bereken op die basis van eienaarsvoordele vermenigvuldig met ‘n inkomste-veelvoud en bepaal die bedrag geld wat ‘n koper in alle redelikheid kan verwag om uit ‘n klein besigheid te maak in die nabye toekoms.

Die inkomste-veelvoud vir ‘n klein besigheid is gewoonlik iewers tussen 1 en 3, afhangend van die tipe bedryf en die besigheid se bewese prestasie. Hoe hoër die eienaarsvoordele (sien berekenings hieronder), hoe nader aan 3 sal die veelvoud wees. Indien die sukses van ‘n klein besigheid baie sterk van die eienaar afhang, bv. ‘n eenmansaak of ‘n konsultasiepraktyk, sal die inkomste-veelvoud nader aan 1 wees, want die kliënte/klante kan die verkoper maklik volg en nie kliënte van die besigheid bly nie.

Die eienaarsvoordele word as volg bereken:

Wins voor belastinguitgawe R xxx
Plus: Eienaar se salaris insluitend byvoordele R xxx
Plus: Rente R xxx
Plus: Depresiasie R xxx
Minus: Toewysing vir kapitale uitgawes (R xxx)
Eienaarsvoordele R xxx

Professionele waardasie

Dit is baie duur om ‘n professionele persoon te huur om ‘n waardasie van ‘n klein besigheid te doen, en as die persoon nie ‘n aanvoeling het vir die industrie waarbinne die klein besigheid sake doen nie, sal u self ‘n meer akkurate waardasie kan doen sonder die addisionele koste.

Benewens die waarde van ‘n besigheid, sal u ook die verwagte opbrengs op belegging wil bereken vir die koopbedrag wat u betaal.

Hou in gedagte dat waardasies nie ‘n wetenskaplike proses is nie, maar eerder op verskeie subjektiewe aannames gebaseer is. Dit is dus beter om soveel waardasiemetodes as moontlik te gebruik om ‘n ware aanduiding te kry van die redelike waarde van ‘n klein besigheid.

Verwysingslys:

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X