OM TE TEKEN OF NIE: HANDGESKREWE VERSUS ELEKTRONIESE HANDTEKENINGE

DIE IMPAK VAN KAPITAALWINSBELASTING BY JOU DOOD
March 31, 2015
TO SIGN OR NOT TO SIGN: HANDWRITTEN VERSUS ELECTRONIC SIGNATURES
March 31, 2015

OM TE TEKEN OF NIE: HANDGESKREWE VERSUS ELEKTRONIESE HANDTEKENINGE

Ons weet almal dat ‘n handgeskrewe handtekening wetlik bindend is op die party wat die handtekening gemaak het. Maar wat van ‘n elektroniese handtekening? Wat is ‘n elektroniese handtekening? Sal ‘n dokument steeds wetlik bindend wees indien dit elektronies onderteken is en nie met die hand nie? Hoe maklik is dit om ‘n elektroniese handtekening te vervals? Waarom behoort ‘n mens oorweging te skenk aan die gebruik van elektroniese handtekeninge?

Wat is ‘n Elektroniese Handtekening of e-handtekening?

‘n E-handtekening is nie ‘n afskrif van ‘n geskandeerde handtekening wat ingekopieer is in ‘n getikte dokument nie.

E-handtekeninge kan in drie kategorieë verdeel word, naamlik Digitale Handtekeninge, Digitale Sertifikate en Gevorderde Elektroniese Handtekeninge (GEH’s). Al drie hierdie soorte handtekeninge is baie betroubaar. Die vereistes van jou besigheid sal bepaal watter een van die drie om te gebruik. Die res van die artikel sal handel oor die GEH’s, aangesien dit die kategorie e-handtekeninge is wat deur die Suid-Afrikaanse Reg erken word wanneer ‘n handtekening vereis word.

Wat is die voordele van GEH’s?

Die oorskakeling na GEH’s kan prosesse in jou besigheid vinniger en gladder laat verloop terwyl jy terselfdertyd tyd en geld bespaar. Die ouditeure sal ook tevrede wees, want GEH’s los ‘n ouditspoor wat maklik gevolg kan word.

Wanneer ‘n besigheid GEH’s begin gebruik, is daar sekere kostes wat aansienlik sal verminder, soos die volgende:

  • Drukkoste – die besigheid sal minder papier en ink gebruik.
  • Koerier- en posgeld – dokumente kan elektronies via e-pos versend word.
  • Argiverings- en opspoorkoste – dokumente kan in elektroniese formaat gestoor word en die opsporing van ‘n spesifieke dokument kan elektronies gedoen word in plaas daarvan om deur lêers en stapels papier te moet blaai.

Korter tydsverloop tydens sekere besigheidsprosesse (bv. wanneer kwotasies vir kliënte goedgekeur moet word) kan effektiwiteit verhoog.

GEH’s is baie veiliger as handgeskrewe handtekeninge omdat dit feitlik onmoontlik is om te vervals, selfs met die hulp van gesofistikeerde rekenaars. Die enigste geval waar ‘n GEH maklik vervals kan word, is wanneer die ondertekenaar sy/haar privaatsleutel aan iemand gee.

GEH’s sal dus daartoe lei dat jou besigheid meer omgewingsvriendelik is deur papier, en dus bome, te spaar, asook ander hulpbronne wat al hoe skaarser word.

Waarom moet ek ‘n GEH eerder as ‘n handgeskrewe handtekening vertrou?

Selfs wanneer ‘n oorspronklike dokument wat met die hand onderteken is, aan jou voorgelê word, kan jy nie 100% seker wees dat dit deur die regte persoon onderteken is of dat daar nie mee gepeuter is nie, aangesien ‘n handgeskrewe handtekening relatief maklik vervals kan word. Daarenteen vereis GEH’s dat ‘n geakkrediteerde liggaam die ondertekenaar se identiteit persoonlik verifieer voordat die nodige tekensleutels aan die ondertekenaar voorsien word.

Die elektroniese ondertekening van ‘n dokument behels twee elektroniese sleutels: ‘n privaatsleutel en ‘n openbare sleutel. Die privaatsleutel is slegs aan die ondertekenaar en die ontvanger van die dokument bekend sodat laasgenoemde die elektroniese handtekening kan verifieer. Die ontvanger gebruik beide die openbare en privaatsleutels om die identiteit van die ondertekenaar te bevestig en om seker te maak dat daar nie ongemagtigde veranderinge aan die dokument gemaak is tydens die versendingsproses nie.

Elektroniese handtekeninge en die Reg

Die wette van verskillende lande het verskillende vereistes rakende die gebruik van elektroniese handtekeninge, wat sal bepaal watter e-handtekening jy in jou besigheid sal gebruik. In Suid-Afrika word GEH’s reeds vir langer as ‘n dekade deur die Suid-Afrikaanse Reg as ‘n betroubare en wettige vorm van ondertekening beskou wat ‘n wetlike binding op dokumente plaas.

Die grootste voordeel van GEH’s is die lae risiko van vervalsing en en die aanbring van ongemagtigde veranderinge aan ‘n dokument. Ten spyte daarvan dat GEH’s beter beskerming as handgeskrewe handtekeninge aan dokumentgebruikers bied en reeds ‘n geruime tyd deur die Reg as geldig erken word, is daar steeds diegene wat weerstand bied teen die gebruik van GEH’s. Weerstand is dikwels die gevolg van ‘n gebrek aan kennis, en opvoeding oor die voordele van GEH’s sal ‘n belangrike rol speel in ‘n groter aanvaarding van hierdie veiliger, goedkoper en geriefliker manier om  besigheid te doen.

Vir enige verdere inligting, kontak ons gerus vir professionele bystand en advies.

Verwysingslys:

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X