Is die koper van ‘n vaste eiendom verantwoordelik vir die betaling van die verkoper se uitstaande munisipale rekening?

Is the buyer of an immovable property responsible for paying the seller’s outstanding municipal account?
August 26, 2015
Will SARS allow you to deduct your company/close corporation’s assessed loss?
August 26, 2015

Is die koper van ‘n vaste eiendom verantwoordelik vir die betaling van die verkoper se uitstaande munisipale rekening?

Is die koper van ‘n eiendom verantwoordelik vir die betaling van uitstaande munisipale skuld wat deur die vorige eienaar van die eiendom opgeloop is? Die kort antwoord is “Nie meer nie”. Lees asseblief die res van die artikel vir die meer volledige antwoord.

Wat in die verlede gebeur het

Munisipaliteite moes uitklaringsertifikate rakende munisipale skuld uitreik waarsonder geen eiendom vanaf ‘n verkoper na ‘n koper oorgedra kon word nie. Hierdie sertifikate het gesertifiseer dat alle uitstaande skuld wat aan ‘n munisipaliteit verskuldig is tot op die datum van oordrag ten volle vereffen is.

Kopers van eiendom het redelikerwys op die sertifikate staatgemaak as bewys dat alle vorige skuld rakende die eiendom ten volle betaal is en dat oordrag van die eiendom na die koper kan voortgaan.

In sommige gevalle is sertifikate egter uitgereik waar alle kostes vir die tydperk voor die oordragdatum van eiendom na ‘n nuwe eienaar nog nie na die munisipale rekenings van die vorige eienaars geallokeer is nie.

Die eerste hofsaak

Na ‘n hofsaak tussen ‘n munisipaliteit en ‘n belastingbetaler in Mei 2013 is die uitspraak van die hof verkeerd deur munisipaliteite geïnterpreteer. Volgens hul interpretasie kon munisipaliteite nuwe eienaars verantwoordelik hou vir munisipale skuld deur vorige eienaars opgeloop, en gevolglik het hulle geweier om uitklaringsertifikate uit te reik voordat alle sodanige skuld betaal is.

Verder sou munisipale dienste na ‘n eiendom afgesny word en sou munisipaliteite weier om sodanige dienste weer aan te sluit totdat alle skulde ten volle vereffen is. Kopers wat ‘n eiendom wou laat oordra, het geen ander keuse gehad nie as om te betaal vir dienste wat nie deur hulself gebruik is nie.

Die tweede hofsaak

In ‘n daaropvolgende hofsaak op 8 September 2014 is uitspraak gelewer dat die munisipaliteite se interpretasie van die vorige uitspraak foutief was. Die volgende beginsels is in hierdie hofsaak neergelê:

  • ‘n Munisipaliteit se reg tot betaling, alhoewel verbind aan ‘n spesifieke eiendom, word beëindig wanneer die eiendom na ‘n nuwe eienaar oorgedra word. Uitstaande munisipale skulde tot op datum van oordrag moet van die verkoper verhaal word.
  • Betaling van skuld vir dienste gebruik deur ‘n vorige eienaar bly die verantwoordelikheid van daardie eienaar. Die koper van ‘n eiendom is nie verantwoordelik vir skuld opgeloop vir dienste gelewer voor die oordrag van die eiendom nie.

Wat het daarna gebeur?

As gevolg van die uitspraak in die tweede hofsaak kon kopers van eiendom wat uitstaande bedrae aan ‘n munisipaliteit moes betaal vir skuld opgeloop deur die verkoper voor die oordrag van eiendom, ‘n terugbetaling van munisipaliteite eis.

Munisipaliteite kon nie weier om uitklaringsertifikate uit te reik of om munisipale dienste weer aan te sluit op eiendomme wat verkoop is, gebaseer op die onbetaalde skuld van ‘n vorige eienaar aan die munisipaliteit nie. Die kwessie van onbetaalde skuld wat opgeloop het voor die datum van oordrag was ‘n saak tussen die munisipaliteit en die vorige eienaar, en die koper het nie outomaties ’n party tot hierdie ooreenkoms geword nie.

Die enigste manier waarop ‘n koper verantwoordelik gehou kan word vir die betaling van die vorige eienaar se munisipale skuld, is indien dit so gespesifiseer of geïmpliseer word in die verkoopskontrak. Kopers word aangeraai om ‘n klousule in die verkoopskontrak in te sluit wat uitdruklik verklaar dat munisipale skuld wat aangegaan is voor die datum van oordrag deur die verkoper vereffen moet word.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van die artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde raad.

Verwysingslys:

Toegang tot die volgende bronne is verkry op 21 Junie 2015:

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X