Vruggebruik en kapitaalwinsbelasting

Employer interim reconciliation
October 21, 2015
Usufruct and capital gains tax
October 21, 2015

Vruggebruik en kapitaalwinsbelasting

Wat is ‘n vruggebruik?

” ‘n Vruggebruik verleen aan die vruggebruiker ‘n gebruiksreg oor eiendom of bates, lewenslank of vir ‘n bepaalde tydperk, maar die vruggebruiker verkry nie eienaarskap van die betrokke eiendom of bates nie.”

Vruggebruike word gereeld as deel van boedelbeplanning toegepas om Boedelbelasting te bespaar, aangesien die berekende waarde van die vruggebruik as ‘n aftrekking vir Boedelbelasting kwalifiseer, indien die vruggebruiker die oorlewende gade is. ‘n Vrou kan byvoorbeeld haar eiendom aan haar seun bemaak onderhewig aan haar man se lewenslange vruggebruik.

Uiteraard kan hierdie tipe bemakings probleme skep, aangesien die seun nie werklik die eiendom vir eie gebruik kan benut of verhuur solank sy pa nog lewe nie. Indien plaaseiendom ter sprake kom, raak die moontlike probleme nie minder nie en die praktiese administrasie van die vruggebruik kan dus groot kopsere tot gevolg hê.

Bogemelde kwessies is egter van persoonlike aard en na ons mening is die hoofprobleem met ‘n vruggebruik eerder die aanspreeklikheid van Kapitaalwinsbelasting wat op die uiteindelike eienaar rus waneer die eiendom eendag verkoop word.

Die waarde van die vruggebruik op die stadium wat die vruggebruik geskep word, word verhaal van die markwaarde van die eiendom ten einde die blote eiendomswaarde te bepaal. Hierdie berekende waarde sal dan die basiskoste van die eiendom verteenwoordig wanneer die eiendom eendag verkoop word.

Voorbeeld:

Ek, KWAAI SANNIE, bemaak my onroerende eiendom aan my seun, KLEIN PIET, onderhewig aan my eggenoot, GROOT PIET, se lewenslange vruggebruik. GROOT PIET is dus die vruggebruiker en KLEIN PIET die blooteienaar.

Kom ons veronderstel die waarde van die eiendom vir doeleindes van hierdie voorbeeld is R1 miljoen. Die vruggebruikswaarde word dan bereken deur R1 miljoen te kapitaliseer met inagneming van GROOT PIET se lewensverwagting (volgens tabelle) en met 12% (of ‘n % soos goedgekeur deur SAID) te vermenigvuldig, m.a.w. R1 miljoen x 6,74206 x 12% = R809 047.

Die blote eiendomswaarde met KWAAI SANNIE se afsterwe is dus R1 miljoen minus R809 047 = R190 953. Indien KLEIN PIET dus die eiendom na GROOT PIET se afsterwe teen R1.5 miljoen verkoop, sal die Kapitaalwinsbelasting potensieel R1 309 047 beloop.

Ons sê nie hiermee dat ons in die algemeen nie ten gunste van vruggebruik is nie, maar dit is duidelik dat die kostes en invloed wat Kapitaalwinsbelasting op ‘n vruggebruik kan hê deeglik in ag geneem behoort te word alvorens sodanige bepaling in jou testament gemaak word.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X