Tien wenke vir klein besighede tydens moeilike finansiële tye

Ten tips for small business owners during tough financial times
March 15, 2016
Transactions required to be reported to SARS in terms of Government Notice
April 28, 2016

Tien wenke vir klein besighede tydens moeilike finansiële tye

Wanneer die ekonomie verswak, sukkel baie entrepreneurs om te oorleef. Finansiële probleme neem waardevolle tyd op en leun swaar op hulpbronne, maar daar moet proaktief opgetree word om die probleem die hoof te bied. Gebruik die hulpbronne wat jou bankier voorsien; hy het die kennis en hy dra die finansiële welstand van jou besigheid op die hart. As jy dink dat jy hulp nodig het nadat jy hierdie wenke gelees het, skakel jou bankier en vra om raad.

  1. In tawwe tye is kontant baas. Besin oor elke aankoop wat jy maak en besluit of dit die geld werd is. Sal die produk genoeg geld genereer om homself te betaal? Indien nie, moenie koop nie.
  1. Laat jou lei deur jou begroting. Sonder ‘n begroting sal jy sukkel om finansiële krisisse te oorleef. Pas dit gereeld aan en doen dieselfde met jou persoonlike uitgawes. As jy nie jou besteding dophou nie, sal al jou kontant in ‘n bodemlose gat verdwyn.
  1. Kyk objektief na jou besigheid se finansiële prestasie. Kry jy maksimum rente op jou beleggings? Kan jy die bates wat nie geld genereer nie, verkoop? In moeilike tye is oorlewing die enigste doelwit.
  1. Ondersoek jou skuldstruktuur. As jou kort- en langtermynskuld ongebalanseerd is, behoort jy jou langtermynskuld so te herstruktureer dat jy jou korttermynskuld oor ‘n langer tydperk kan afbetaal. Moenie ‘n lening uitneem teen jou langtermyn bates nie, behalwe as jy werklik die geld benodig.
  1. Wees voorbereid vir jou vergadering. Maak seker dat jy alle kontantvloei- en balansstate asook inventarisse byderhand het vir jou bankier. Dit sal julle vergadering meer produktief maak. Skryf enige idees rakende jou finansiële posisie neer en bespreek dit met jou bankier.
  1. Vra jou bankier oor die Klein Besigheidsadministrasie (SBA) se gewaarborgde leningsprogramme. Jou bankier kan jou sakeskuld oor ‘n langer tydperk herstruktureer indien die SBA bereid is om ‘n kredietwaarborg te gee vir jou banklening. Indien jou besigheid in ‘n kwalifiserende plattelandse gebied geleë is, kan jy kwalifiseer vir ‘n gewaarborgde lening. Vra jou bankier oor enige addisionele hulpbronne wat jy in jou besigheid kan aanwend.
  1. Hersien jou versekeringsdekking. Verhoog jou aftrekbare uitgawes en jou premie sal afneem. Items wat ‘n lae risiko inhou of uitgedien is, moet van jou inventaris verwyder word.
  1. Bestudeer jou lewensversekeringspolisse. Sommige lewenspolisse het voorwaardes wat jou in staat stel om teen die kontant-afkoopwaarde te leen teen lae rentekoerse, of jy kan die koste van die premies van die kontant-afkoopwaarde aftrek. Bepaal of jou lewensversekering die geld werd is en of jy nie die koste kan verminder nie. Maak seker alle sleutelpersoneel in jou maatskappy het lewensversekering, sodat die maatskappy kan voortgaan in enige van die sleutelpersone se afwesigheid.
  1. Maak dadelik werk van finansiële probleme. Hanteer ‘n finansiële probleem sodra dit voorkom. Hou jou bankier ingelig oor enige probleme en maak hom deel van jou binnekring van vertrouelinge. Gebruik jou bestuurspan as klankbord om probleme te bespreek en ‘n dinkskrum te hou vir moontlike oplossings.
  1. Kry perspektief. Soms is dit nodig dat jy afstand van jou werk kry ten einde die probleme te kan oplos. Gaan weg vir ‘n naweek of gaan kyk ‘n fliek – wat jy ookal doen, vergeet vir ‘n rukkie van jou probleme en fokus op iets anders. Jy en jou besigheid sal beslis daarby baat.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X