Sake met die bank: Watter tipe finansiering is reg vir my besigheid?

Doing business with the bank: Which type of finance is right for my business?
October 21, 2015
Die PAIA-Handleiding: Het u dit al gedoen?
November 18, 2015

Sake met die bank: Watter tipe finansiering is reg vir my besigheid?

Finansiering vir jou besigheid gaan nie net daaroor om geld te kry nie. Hou in gedagte dat die besigheid een of ander tyd die geld aan die uitlener moet terugbetaal. Waarvoor jy die geld benodig, hoeveel jy benodig en hoe jy dit gaan terugbetaal bepaal watter tipe finansiering jy moet kies. ‘n Paar van die gewildste finansieringsopsies word hieronder bespreek.

1. Oortrokke fasiliteite

As jou besigheid ‘n tjekrekening het, kan jy vir ‘n oortrokke fasiliteit aansoek doen. Jy het gewoonlik drie opsies:

  •  Standaard opsie – Die fasiliteit word jaarliks hersien en die limiet word vooraf goedgekeur vir die volgende twaalf maande.
  •  Verminderingsopsie – Die maksimum limiet op die oortrokke fasiliteit word elke maand verminder totdat jy die volle bedrag terugbetaal het.
  •  Tydelike opsie – Die fasiliteit word vir ‘n vaste tydperk toegestaan en moet ten volle terugbetaal word aan die einde van daardie tydperk.

Die rentekoers op ‘n oortrokke fasiliteit word gewoonlik aan die primakoers gekoppel en is onderhandelbaar. ‘n Oortrokke fasiliteit is ‘n korttermyn finansieringsopsie en jy betaal slegs rente op die bedrag wat jy werklik onttrek het.

2. Wentelkrediet

Wentelkrediet is ‘n lopende lening vir ‘n vooraf goedgekeurde bedrag. Sodra jy die lening tot op ‘n sekere bedrag terugbetaal het (gewoonlik 25%), kan jy weer geld van die lening leen tot by die vooraf goedgekeurde bedrag, sonder dat jy heraansoek moet doen wanneer jy weer fondse wil onttrek. Die rentekoers is aan die risikoprofiel van jou besigheid en die primakoers gekoppel. Dit is maklik om jou kontantvloei te beplan, aangesien die maandelikse terugbetalings vasgestel is.

Wentelkrediet is die ideale kort- tot mediumtermyn finansieringsopsie as jou besigheid op ‘n gereelde basis addisionele fondse benodig.

3. Besigheidsverband

‘n Besigheidsverband word gebruik om residensiële eiendom met besigheidsregte te koop. Die besigheidsverband word aan die bank terugbetaal oor ‘n maksimum tydperk van 20 jaar. Daar is ruimte vir onderhandeling met die bank oor die rentekoers, omdat rentekoerse van bank tot bank verskil.

4. Kredietkaart

Jy kan tot 55 dae rentevrye krediet ontvang wanneer jy items op jou kredietkaart koop. Die bank sal aandui wat die volle bedrag is wat jy moet betaal teen watter datum. As jy die volle bedrag teen die betaaldag betaal, sal jy geen rente betaal nie. Jy sal ook die opsie hê om ‘n minimum betaling te maak. Die uitstaande bedrag sal rente dra solank as wat dit uitstaande bly. Rentekoerse op kredietkaarte is van die hoogste en indien die volle vereiste bedrag nie betyds betaal word nie, kan dit ‘n baie duur vorm van finansiering word.

Lees eers die ooreenkoms met die bank voordat jy teken, want die fynskrif mag aandui dat jy persoonlik verantwoordelik is vir die besigheid se kredietkaartskuld indien die besigheid in gebreke bly om die uitstaande bedrag aan die bank te betaal.

Afgesien van potensiële hoё rente, bied kredietkaarte voordele soos hoë kredietlimiete, beloningsprogramme en lae transaksiekoste.

5. Debiteurefinansiering (“Factoring”)

Jy kan jou besigheid se uitstaande debiteure (kliënte wat jou geld skuld) aan ‘n bank “verkoop” teen ‘n afslag en hulle sal dan teen ‘n fooi die geld van jou kliënte namens jou invorder. Die bank sal byvoorbeeld vir jou 80% van die waarde van ‘n faktuur voorskiet, mits die werk voltooi en die goedere afgelewer is.

6. Termynlening

Die terugbetaal opsies op ‘n termynlening word bepaal deur die tydperk waaroor jou besigheid die bank kan terugbetaal, gewoonlik tot ‘n maksimum van agt jaar, tensy jy ‘n ander reëling met jou bank tref. ‘n Termynlening moet deur kollateraal gewaarborg word, en die waarde van die kollateraal wat jy kan voorsien, sal die bedrag van die lening bepaal. Die rentekoers is gewoonlik aan die prima rentekoers gekoppel.

Terugbetalings vind gewoonlik plaas in gelyke maandelikse paaiemente, waarvan die bedrag en dag van die maand beplan kan word om jou besigheid en sy kontantvloei te pas. Afbetaling kan gereël word as maandelikse, tweemaandelikse, kwartaallikse of jaarlikse paaiemente, en jy kan ook addisionele terugbetalings op jou lening maak.

Termynlenings is ‘n medium- tot langtermyn finansieringsopsie en word gewoonlik gebruik om groot kapitale uitgawes te finansier.

Die verkeerde finansiële besluit kan ernstige negatiewe gevolge vir jou besigheid inhou en groot kontantvloeiprobleme meebring, terwyl jou besigheid kan floreer as jy gebruik maak van die finansierings-opsie wat die beste voorsiening maak vir die unieke vereistes van jou besigheid. Dit is altyd ‘n goeie idee om eers rond te kyk en te onderhandel oor die beste moontlike terme vir jou besigheid voordat jy jou verbind tot die leen van geld.

Indien jy addisionele inligting of professionele advies oor die finansiering van jou besigheid deur middel van ‘n lening benodig, kontak gerus ons kantore.

Verwysingslys:

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X