October 9, 2019

Opdatering van geregistreerde besonderhede

Voordat u jaarlikse opgawe voltooi word is dit belangrik om seker te maak dat kontak-, adres-, bank- en openbare amptenaar besonderhede van die entiteit (hetsy vir […]
November 18, 2015

The PAIA Manual: Have you done yours?

If your business is in the private sector and has not drawn up its PAIA manual yet, now is the time to start doing so as […]
November 18, 2015

Die PAIA-Handleiding: Het u dit al gedoen?

Indien u ‘n besigheid in die privaat sektor het en u PAIA-handleiding is nog nie opgetrek nie, is dit nou die tyd om daarmee te begin, […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X