boedelbelasting

October 21, 2015

Vruggebruik en kapitaalwinsbelasting

Wat is ‘n vruggebruik? ” ‘n Vruggebruik verleen aan die vruggebruiker ‘n gebruiksreg oor eiendom of bates, lewenslank of vir ‘n bepaalde tydperk, maar die vruggebruiker […]
June 25, 2015

Wat beloop my boedel se boedelbelasting?

In terme van die bepalings van Artikel 4 van die Boedelbelastingwet Nr 45 van 1955 word sekere aftrekkings (bekend as kortings) van die netto waarde van […]
April 23, 2015

Implikasies van boedelbelasting

Boedelbelasting word, kragtens die Wet op Boedelbelasting, gehef op die belasbare waarde van die boedel. Die algemene reël is dat indien die belastingbetaler gewoonlik in Suid-Afrika […]
April 23, 2015

Wat beloop my boedel se boedelbelasting?

In terme van die bepalings van Artikel 4 van die Boedelbelastingwet Nr 45 van 1955 word sekere aftrekkings (bekend as kortings) van die netto waarde van […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X