SAID BETALINGSOPSIES EN REELS

BETROKKENHEID BY BEDRIEGLIKE TRANSAKSIE KOM MAN DUUR TE STAAN
February 4, 2015
DIE POPI-WET
February 4, 2015

SAID BETALINGSOPSIES EN REELS

Die doel van die voorgeskrewe betalingsreëls is om te verseker dat betalings aan die SAID aan die korrekte belastingrekening van die belastingbetaler toegeken word. As hierdie betalingsreëls nie nagekom word nie, sal die SAID die betaling weier. Hierdie artikel verduidelik die verskillende beskikbare betalingsopsies asook sommige van die algemene SAID-betalingsreëls.

Betalingsopsies

Die volgende betalingsopsies is beskikbaar vir betalings aan die SAID vanuit Suid-Afrika:

  • Elektroniese betaling via SAID eFiling
  • Elektroniese fondsoorplasing (EFO) deur die belastingbetaler se internet bankdienste
  • By ‘n SAID-tak
  • Oor-die-toonbank deposito by ‘n bank

Betalings vanaf Suid-Afrika se buurlande (Namibië, Botswana, Lesotho en Swaziland) kan via EFO gemaak word deur die belastingbetaler se internet bankdienste.

Enige ander betalings van buite Suid-Afrika, uitgesluit die buurlande in die vorige paragraaf, kan gemaak word met gebruik van die SWIFT-betalingsmetode.

Elektroniese betaling via SAID eFiling

Wanneer ‘n betaling deur eFiling gemaak word, word ‘n betalingsverwysingsnommer (Engels: “payment reference number” of PRN) outomaties geskep, wat die betaling aan die relevante belastingopgawe sal koppel.

‘n Kredietbetalingsversoek word deur die belastingbetaler geïnisieer via eFiling. Die SAID stuur dan ‘n betalingsversoek aan die belastingbetaler se bank. Die betaling moet nou eers deur die belastingbetaler via sy/haar internet bankdienste goedgekeur word voordat die bank die fondse na die SAID sal oorplaas.

Dit is belangrik dat belastingbetalers moet verseker dat die belastingopgawe wat hulle indien die korrekte verklaring van verskuldigde belasting bevat voordat ‘n kredietbetalingsversoek geïnisieer word, aangesien ‘n kredietbetalingsversoek nie omgekeer kan word nadat die belastingbetaler dit via sy/haar internet bankdienste goedgekeur het nie.

EFO via internet bankdienste

Die SAID-bankrekenings waarin belastingbetalers die betalings kan deponeer, is reeds vooraf opgestel op die banke se onderskeie internet bankfasiliteite. Dit beteken dat die belastingbetaler nie die SAID as begunstigde hoef te skep nie, maar slegs die relevante SAID-bankrekening uit die voorafopgestelde lys van begunstigdes op hul internet bankprofiel kan kies.

By ‘n SAID-tak

Alle direkte betalings by ‘n SAID-tak moet óf vergesel wees van ‘n afskrif van die belastingopgawe óf die belastingverwysingsnommer, belastingtydperk, tipe belasting en PRN moet duidelik gemeld word.

Die SAID aanvaar geen kontantbetalings nie, behalwe by SAID Doeanetakke waar doeane en aksyns steeds kontant betaal kan word.

Daar is ‘n aantal beperkings op tjekbetalings by SAID-takke. Raadpleeg asseblief u belastingadviseur vir meer inligting indien u betalings per tjek wil maak.

Sekere SAID-takke sal slegs betalings via krediet- of debietkaart aanvaar indien dit so op ‘n kennisgewingbord aangedui word.

Oor-die-toonbank deposito by ‘n bank

Oor-die-toonbank betalings by ‘n bank moet vergesel word deur die korrekte inligting, anders sal die bank die betaling weier. Die inligting wat saam met die betaling by die bank ingedien moet word, word op die betrokke SAID-belastingopgawe aangedui.

Tjekdeposito’s wat R500 000 oorskry, sal deur banke geweier word. “Split cheque” betalings, waar die volle verskuldigde bedrag groter as R500 000 is en dan in twee of meer tjekbetalings van minder as R500 000 opgedeel word, sal ook deur banke geweier word.

Hoe om ‘n PRN vas te stel

Indien ‘n PRN nie vooraf op ‘n belastingopgawe aangedui word nie, kan ‘n belastingbetaler steeds die korrekte PRN vasstel deur self ‘n 19-syfer kombinasie te vorm met gebruik van die volgende inligting:

  • belastingverwysingsnommer
  • tipe belasting
  • belastingtydperk

Voorbeeld:

Belastingverwysingsnommer: 1234 567 89 0 (syfers 1 – 10)

Tipe belasting identifiseerder: 7 (syfer 11)

Belastingtydperk waarvoor betaal word: Junie 2014 (syfers 12 – 19)

Die PRN sal wees 1234567890730062014.

Belastingbetalers moet seker maak dat hulle die korrekte PRN gebruik om te verseker dat betalings akkuraat en betyds geprosesseer word en aan die korrekte rekening toegeken word. Dit bly die volle verantwoordelikheid van die belastingbetaler om te verseker dat die betaling betyds deur die SAID ontvang is ten einde enige boetes en/of rente weens laat betalings te vermy.

Kontak gerus u belastingpraktisyn indien u meer inligting rakende betalings aan die SAID verlang.

Hierdie artikel bevat slegs algemene inligting en moenie gebruik of beskou word as professionele raad nie. Geen aanspreeklikheid word aanvaar vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade weens vertroue op hierdie inligting nie. Raadpleeg altyd u finansiële raadgewer vir spesifieke  en gedetailleerde advies.

Verwysingslys:

http://www.sars.gov.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X